ASTUTUSPAINO 8 kg - SYNNYTYSPAINO 63 vrk 8.85 kg

Kolme viikkoa - 21 vrk - 8 kg

21 vrk

Neljä viikkoa - 28 vrk - 8,2 kg

28 vrk

Viisi viikkoa - 35 vrk - 7,9 kg

35 vrk - 7 kg

Kuusi viikkkoa - 42 vrk - 8,6 kg

Seitsemän viikkoa - 49 vrk - 8,9 kg

49 vrk - 8 kg

Kahdeksan viikkoa - 56 vrk - 8,4 kg

Ennen synnytystä 63 vrk -

62 vkr - 8,85 kg

avan Maha

42 vrk - 7,5 kg