Kaksi viikkoa - 15 vrk

21 vrk

Kolme viikkoa - 23 vrk

Neljä viikkoa - 28  vrk

35 vrk - 7 kg

viisi viikkkoa - 35 vrk

Seitsemän viikkoa - 50  vrk -  12,1 kg

49 vrk - 8 kg

Kahdeksan viikkoa - 56 vrk - 13,1 kg

56 vrk - 8,4 kg

  Ennen synnytystä - 61 vrk - 13.6 kg

siennan MAHA

56 vrk - 8,4 kg

kuusi viikkoa - 43 vrk

21 vrk

ASTUTUSPAINO 9,7 kg - SYNNYTYSPAINO 61 vrk 13,6 kg