ASTUTUSPAINO 8 kg - SYNNYTYSPAINO 61 vrk 12,3 kg

Kaksi viikkoa - 12 vrk

21 vrk

Kolme viikkoa - 21 vrk

56 vrk - 8,4 kg

Neljä viikkoa - 30  vrk

35 vrk - 7 kg

Kuusi viikkkoa - 40 vrk

Seitsemän viikkoa - 49 vrk -  10.6 kg

49 vrk - 8 kg

Kahdeksan viikkoa - 56 vrk - 11.4 kg

56 vrk - 8,4 kg

  Ennen synnytystä - 61 vrk - 12.3 kg